Hamar Kunstforening

Hamar Kunstforening har til formål å fremme interessen for bildende kunst ved å arrangere utstillinger, foredrag og eventuelt utlodninger,- med Hamar og Hedemarksbygdene som sitt spesielle virkeområde.

Velkommen til ny utstilling lørd 23 november – 8 desember, Kunstglass, grafikk og maleri