Hamar Kunstforening

Hamar Kunstforening har til formål å fremme interessen for bildende kunst ved å arrangere utstillinger, foredrag og eventuelt utlodninger,- med Hamar og Hedemarksbygdene som sitt spesielle virkeområde.

VELKOMMEN til ny utstilling lørdag 19 sept kl. 13.00 – Thor-Arne Moen / Malerier

På grunn av Covid, har vi valgt å legge bilder fra utstillinger på nettet. Slik kan du se kunstverkene hjemmefra.