Hamar Kunstforening

Hamar Kunstforening har til formål å fremme interessen for bildende kunst ved å arrangere utstillinger, foredrag og eventuelt utlodninger,- med Hamar og Hedemarksbygdene som sitt spesielle virkeområde.

Godt Nyttår 2020

VELKOMMEN til ny spennende utstilling 1 februar kl.13.00