Hamar Kunstforening

Hamar Kunstforening har til formål å fremme interessen for bildende kunst ved å arrangere utstillinger, foredrag og eventuelt utlodninger,- med Hamar og Hedemarksbygdene som sitt spesielle virkeområde.

Velkommen til ny utstilling lørd 19 okt kl 13.00 av Line Marsdal og Anne Schou