Hamar Kunstforening

Hamar Kunstforening har til formål å fremme interessen for bildende kunst ved å arrangere utstillinger, foredrag og eventuelt utlodninger,- med Hamar og Hedemarksbygdene som sitt spesielle virkeområde.

VELKOMMEN til årsmøtet i Hamar Kunstforening, onsdag 11/3 kl 1900

Saksliste ligger under, Hva skjer!