Lars Nordby – The Abstract Frontline of Identity | 27.01 – 11.02


 

Hamar Kunstforening presenterer soloutstilling med nye arbeider av billedkunstner Lars Nordby. Utstillingen relaterer seg til Nordbys begrep om det irrelasjonelle; en kombinasjon av identitet og abstraksjon. Utstillingens hovedkarakter er bananfluen og iscenesettes som samtidens symbol på identitet. The Abstract Frontline of Identity forteller en surrealistisk historie gjennom linsen av en bananflue med overveldende følelser av selvrealisering, tap, død og absurditet.

Under åpningen blir det diktopplesning ved Morten Langeland, og kunstneren vil være til stede.

Dette er andre gang Nordby stiller ut ved Hamar Kunstforening. Lars Nordby (f.1988, Norge) er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo, er aktiv billedkunstner, frilans kurator og bor og arbeider i Norge og Vishovgrad, Bulgaria. Tidligere utstillinger involverer Tango, or Echoes of Conditional Self-assertion, Kunstnernes Hus, Oslo; The Silence Under the Lamp and the Tragedy of Doors, Многоточие Gallery, Bulgaria; To Tole, Up Gallery, Berlin; Echoes of Conditional Self-Assertion, Hyde Park Art Center, Chicago, US; Highway Furnitures, Arte Laguna Arsenale, Venezia, Italia; og driver kunstsenteret ARV.I i Bulgaria, www.arv.international. Nordbys neste prosjekt vil ta sted ved R-4, Regjeringskvartalet i Oslo. www.larsnordby.com

Utstillingsåpning lørdag 27. januar kl. 13.00. Utstillingen varer t.o.m. søndag 11. februar, og åpningstider er torsdag kl. 15–18, lør–søn kl. 12–16. Velkommen!


Hamar Kunstforening presents new works by visual artist Lars Nordby. The exhibition relates to Nordbys notion of the irrelational; a combination of identity and abstraction. The exhibition’s main character is the fruit fly and is staged as the very contemporary symbol of identity. The Abstract Frontline of Identity tells a surreal story through the lense of a fruit fly with an overwhelming sensation of self-realization, disappearance, loss, death and absurdity.

This is Nordby’s second time exhibiting at Hamar Kunstforening. Lars Nordby (b.1988) holds an MFA at the Art Academy in Oslo, is an active artist, freelance curator, and lives and works in Norway and Vishovgrad, Bulgaria. Earlier exhibitions includes Tango, or Echoes of Conditional Self-assertion, Kunstnernes Hus, Oslo; The Silence Under the Lamp and the Tragedy of Doors, Многоточие Gallery, Bulgaria; To Tole, Up Gallery, Berlin; Echoes of Conditional Self-Assertion, Hyde Park Art Center, Chicago, US; Highway Furnitures, Arte Laguna Arsenale, Venice, Italy; and runs the Artist Residency ARV.I in Bulgaria www.arv.international. His next project will take place at R-4, Regjeringkvartalet in Oslo. www.larsnordby.com